5 เหตุผลที่ต้องตรวจเครดิตบูโร

5 เหตุผลที่ต้องตรวจเครดิตบูโร

• เตรียมตัวเพื่อไปขอสินเชื่อ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ ทำบัตรเครดิต เป็นการประเมินสุขภาพทางารเงินของตัวเอง
• ตรวจว่าเรามีหนี้อะไรบ้าง มีหนี้ที่เราก่อเองเท่าไหร่ หรือมีหนี้งอกหรือไม่
• ตรวจว่าประวัติการชำระหนี้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งแก้ไขได้
• ตรวจว่าหนี้ที่เราชำระไปแล้วนั้น มีสถานะยอดหนี้เป็นศูนย์แล้วหรือไม่
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จะรออะไรอีก รีบไปตรวจเครดิตบูโรกันดีกว่าค่ะ

5 เหตุผลที่ต้องตรวจเครดิตบูโร