4 วิธีเคลียร์หนี้เก่าให้ไว

อยากปลดหนี้ไว สร้างเครดิตการเงินขึ้นมาใหม่ เริ่มต้นอย่างไรดี ?

หากท่านต้องการกู้ขอสินเชื่อ แต่ ณ ตอนนี้ยังคงมีหนี้ค้างชำระอยู่ สิ่งที่ทำได้นั่นก็คือ เร่งปลดหนี้ สร้างเครดิตทางการเงินขึ้นมาใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวินัยการเงินที่ดีของท่านค่ะ

1. แยกหนี้ให้เป็น
แยกความแตกต่างของหนี้แต่ละประเภทให้ออก เช่น “หนี้ดี” ที่ก่อให้เกิดรายได้ กับ “หนี้ฟุ่มเฟือย” ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือไม่จำเป็นกับชีวิต

2. จัดลำดับหนี้สินตามอัตราดอกเบี้ย
เรียงลำดับหนี้สินที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากที่สุด แล้วจัดการหนี้สินในส่วนนั้นให้หมดเป็นอันดับแรก

3. หยุดการสร้างหนี้เพิ่ม
เริ่มโดยการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก เช่น ปาร์ตี้ทุกสัปดาห์ , ชอปปิง โดยนำเงินส่วนนี้มาปลดหนี้แทน เพื่อช่วยให้หนี้หมดเร็วมากยิ่งขึ้น

4. อย่ากู้หนี้ใหม่มาหมุนโปะหนี้เก่า
การใช้วิธีกู้ยืมหรือถอนเงินสดจากบัตรเครดิตเพื่อนำมาใช้หนี้นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องค่ะ เพราะจะเป็นการเพิ่มหนี้สินจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการกดเงินสดเพิ่มขึ้นได้

5. ปรับแผนการเงินใหม่
จัดระเบียบแผนการเงินเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และสร้างวินัยทางการเงินแบบใหม่ ตั้งแต่ทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย , ตั้งเป้าหมายทางการเงิน เพื่อช่วยให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

หากคุณสามารถปลดหนี้ได้ไว การขอกู้สินเชื่อก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ