แค่มี 3 รู้นี้ก็มีอนาคตทางการเงินที่สดใส

รู้หาเงิน ด้วยการประกอบอาชีพสุจริต ด้วยสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียร

รู้เก็บเงิน จากการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยไม่ลืมหลักสำคัญที่ว่าให้ออมก่อนใช้เสมอ

รู้ใช้เงิน โดยใคร่ครวญให้ดีทุกครั้งที่คุณคิดจะใช้เงิน ว่าสิ่งนั้นจำเป็นไหม รอได้หรือเปล่า และเหมาะสมกับกำลังทรัพย์ที่มีหรือไม่

3 รู้สู่อนาคตทางการเงินที่สดใส