3 ขั้นตอน ฉลาดใช้เงิน

เชื่อว่าหลายๆคนคงประสบปัญหาเงินไม่พอใช้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง ซึ่งล้วนแล้วมาจากการขาดวินัยในการใช้เงิน และการวางแผนการใช้เงินแต่ละเดือนที่ล้มเหลว กว่าจะรู้ตัวเงินในกระเป๋าก็ชักอยู่ไม่ถึงเดือน มาดูเทคนิคใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่ออนาคตที่สดใสกันดีกว่า