10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด-19

10 วิธีลดความเสี่ยง สำหรับคนที่ยังต้องไปทำงาน หรือจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริง ๆ อย่างไรก็ตาม การลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดก็คืออยู่บ้านให้มากที่สุด มาช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อคนที่เรารักกันนะคะ

10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด

1. เลือกเดินทางด้วยรถส่วนตัว ถ้าต้องใช้ขนส่งสาธารณะให้สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร

10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด

2. เมื่อถึงที่ทำงานให้ล้างมือด้วยสบู่
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดวัน
4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด

5. รักษาระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
6. ไม่ทานอาหารร่วมกัน ช้อนใคร ช้อนมัน
7. ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่น เช่น ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ

10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด

8. ถ้าเห็นเพื่อนร่วมงานไอจามผิดปกติ ให้หาหน้ากากอนามัยให้ และพิจารณาให้หยุดงาน
9. ลดสัมผัสเงินสด เน้นจ่ายเงินผ่านแอป
10. กลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ สระผม

10 วิธีไปทำงานให้รอดโควิด