คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจด้วยแอพทางรัฐ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 22 เมษายน 2564

ตรวจด้วยแอพทางรัฐ

บทความวันนี้ จะมาอัปเดตอีกหนึ่งช่องทางของการตรวจเครดิตบูโร (แบบสรุป) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง และทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งนับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแบบง่าย ทันใจ ไวเว่อร์ อีกด้วยครับ

แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ถูกพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ที่รวบรวมบริการของภาครัฐที่สำคัญมาไว้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของประชาชนยุคดิจิทัล สามารถตรวจสอบสิทธิ จ่ายบิล หรือติดตาม สถานะการขอใช้บริการจากภาครัฐได้อย่างง่ายดาย และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำข้อมูล และบริการต่าง ๆ มาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ด้วย ปัจจุบันมีบริการเด่นที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 10 บริการ เช่น ตรวจข้อมูลเครดิตบูโร (แบบสรุป) สิทธิรักษาพยาบาล ประกันสังคม ค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น  โดยวิธีการลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดูได้ที่ www.dga.or.th เมนู แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

สำหรับการใช้บริการตรวจเครดิตบูโร (แบบสรุป) ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ง่าย ๆ  มีขั้นตอนดังนี้

1) เปิดแอปฯ “ทางรัฐ” แล้วกด  “เครดิตบูโร” ที่หน้าเมนู 2) กดเลือก “ยืนยันตัวตนที่ตู้บริการ” 3) ศึกษาคำแนะนำในการยืนยันตัวตนผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ แล้วกด “ถัดไป” จนครบทุกขั้นตอน

โดยท่านจะได้รายงานเครดิตบูโร (แบบสรุป) ซึ่งเป็นภาพรวมข้อมูลหนี้เบื้องต้น ประกอบด้วย จำนวนบัญชีสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อรวม ยอดหนี้คงเหลือรวม ประเภทบัญชีสินเชื่อต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บ้าน เช่าซื้อ และยอดหนี้คงเหลือ (รายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุป เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อ และยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลใดได้)

ประโยชน์ของการตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ คือ 1) ช่วยป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงินที่เกิดขึ้นกับตนเอง ว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่ 2) เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่  3) ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ 4) เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ 5) เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่  6) การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ 

ทั้งนี้ กรณีที่ท่านตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง

เครดิตบูโรคงรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น