ทำไม! เราต้องไปตรวจเครดิตบูโร

ทำไม! เราต้องไปตรวจเครดิตบูโร

  1. เตรียมตัวก่อนไปขอสินเชื่อ – กู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ ขอบัตรเครดิต ดังคำว่า “รู้เราก่อนไปหาเขา”
  2. ตรวจว่ามี “หนี้งอก” หรือหนี้ที่ไม่ใช่ของเรา หรือไม่
  3. ตรวจว่า “มีประวัติค้างชำระหรือไม่” ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอแก้ไขได้
  4. ตรวจว่า “เมื่อชำระหนี้ที่ค้างหมดไปแล้ว” มีสถานะปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ หรือไม่
  5. ตรวจว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ถูกต้องหรือไม่

รายงานเครดิตบูโร เป็น “ความลับ”

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560