SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคล

SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคล ยื่นคำขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลักธนาคาร เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ร่วมกับ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพิ่มการให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรแก่กลุ่มนิติบุคคล ต่อยอดจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะกลุ่มบุคคลธรรมดา ผ่านที่ทำการสาขาของธนาคาร ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลบัญชีสินเชื่อ ของผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บในเครดิตบูโรแก่เจ้าของข้อมูลให้มากขึ้น เมื่อเร็วๆนี้