ข่าวเครดิตบูโร : 004/2566 NCB-NDID-SET-ICON ผนึกเปิดระบบ ICON Digital Mortgage ใหม่ หวังช่วยลดยอดการปฏิเสธสินเชื่อ

NCB-NDID-SET-ICON ผนึกเปิดระบบ ICON Digital Mortgage ใหม่ หวังช่วยลดยอดการปฏิเสธสินเชื่อ

19 กันยายน 2566 : บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด (ICON) ร่วมเปิดตัว “ICON Digital Mortgage” สินเชื่อที่อยู่อาศัยออนไลน์แบบอัตโนมัติ Phase 2 ปรับ 2 ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น โดยมีฟีเจอร์ใหม่ คือ “NCB Self-Inquiry” ผู้ยื่นขอสินเชื่อสามารถขอตรวจสอบเครดิตบูโรได้ด้วยตนเองในแบบออนไลน์ได้ทันที

สำหรับฟีเจอร์ “NCB Self-Inquiry” พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับทางธนาคารที่เสียเวลาไปกับเคสที่ผู้ยื่นขอสินเชื่อไม่มีความสามารถในการยื่นกู้ โดยผู้ยื่นขอสินเชื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์ม ICON Digital Mortgage และทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัย รวมถึงได้รับข้อมูลแบบ Real Time หลังจากยื่นขอตรวจเครดิตบูโรแล้ว จะได้รับรายงานเครดิตบูโรผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และสามารถอัปโหลดรายงานเครดิตบูโร และเอกสารประกอบการขอสินเชื่ออื่น ๆ ของตนเองผ่านแพลตฟอร์มฯ ไปยังธนาคารได้ ทำให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถส่งเอกสารให้ธนาคารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และลดความยุ่งยากในการติดตามเอกสารประกอบการขอสินเชื่อที่มีปริมาณมากและใช้เวลานาน ส่งผลให้ธนาคารสามารถพิจารณาเคสการยื่นขอสินเชื่อได้เร็วขึ้น อีกทั้งระบบดังกล่าวจะทำการประมวลผลและแนะนำธนาคารที่มีแนวโน้มสูงที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ยื่นขอสินเชื่อ (Bank Matching) เพื่อให้ธนาคารได้รับเคสที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และมีแนวโน้มที่จะกู้ผ่านมากยิ่งขึ้น ลดยอดปฏิเสธสินเชื่อ ทั้งยังเพิ่มโอกาสปิดการขายที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

(จากซ้าย) คุณตรีวิทย์ วังวรวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร Chief Executive Officer ICON Framework คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด