ข่าวเครดิตบูโร 005/2566 : KKP จับมือ เครดิตบูโร และ NDID ตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบรู้ผลทันที ผ่านแอป KKP MOBILE ฟรี!

ข่าวเครดิตบูโร 005/2566

KKP จับมือ เครดิตบูโร และ NDID ตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบรู้ผลทันที ผ่านแอป KKP MOBILE ฟรี!

31 ตุลาคม 2566 : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เดินหน้าภารกิจสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ จับมือกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) และ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุปฟรี รู้ผลได้ทันที (Real Time) ผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE โดยถือเป็นครั้งแรกในประเทศ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประวัติการเงินแบบองค์รวมของตนเองผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ การสร้างวินัยทางการเงิน ตลอดจนรู้เท่าทันสถานะทางการเงินของตนเอง เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริการนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภาระหนี้ อาทิ จำนวนบัญชีสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อรวม ยอดหนี้คงเหลือรวม และประเภทบัญชีสินเชื่อ เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสุขภาพการเงินของตนเอง เพื่อเตรียมขออนุมัติสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ กับสถาบันการเงิน อีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนความผิดปกติของรายการหนี้ที่อาจเกิดจากภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ในทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร เพียงเข้าเมนู ‘ตรวจสอบเครดิตบูโร’ ในแอปพลิเคชัน KKP MOBILE

“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย โดยเป็นธนาคารแรกที่จับมือกับ เครดิตบูโร และ NDID เปิดให้บริการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปบนแพลตฟอร์มของธนาคารได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งรู้ผลได้แบบเรียลไทม์ โดยธนาคารและพันธมิตรเชื่อมั่นว่าการตรวจเครดิตบูโรอย่างสม่ำเสมอ จะสนับสนุนให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสถานะการเงินของตนเอง และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น”

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า “ความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานในระบบสถาบันการเงินไทย จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี กล่าวว่า “NDID ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID Platform นำไปสู่ความเชื่อมั่นเพื่อขอข้อมูลเครดิตของประชาชนแบบเรียลไทม์ผ่าน KKP Mobile Application เป็นการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนได้ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตัวเองผ่านข้อมูลเครดิตอย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ และสร้างวินัยทางการเงินของตนเอง เพื่อมีสุขภาพทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีได้”

ทั้งนี้ รายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุปในบริการนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อ และยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ที่เครดิตบูโรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลที่สาม สำหรับลูกค้าของธนาคาร เกียรตินาคินภัทร สามารถใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุป ฟรี! รู้ผลทันที บนแอป KKP MOBILE ได้แล้ววันนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KKP Contact Center โทร. 02-165-5555

(จากซ้าย) นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)  นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด