โครงการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินฯ” จ.นครราชสีมา

คุณวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล (ซ้ายสุด) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครดิตบูโร และคุณอรภัทร รังษีวงศ์ (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ได้รับเกียรติจากสำนักงานเศรษฐกิตการคลัง ร่วมงานโครงการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการออกบูธตรวจเครดิตบูโร (ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)