ข่าวเครดิตบูโร 006/2564  “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ร่วมมือ “เครดิตบูโร” ตั้งตู้คีออส ที่ สนง. คลินิกแก้หนี้ เมเจอร์  รัชโยธิน เพิ่มความสะดวกลูกค้าคลินิกแก้หนี้ตรวจข้อมูลเครดิตด้วยตนเอง ฟรี! รู้ผลทันใจ สมัครได้ทันที

ข่าวเครดิตบูโร 006/2564        

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ร่วมมือ “เครดิตบูโร” ตั้งตู้คีออส ที่ สนง. คลินิกแก้หนี้ เมเจอร์  รัชโยธิน เพิ่มความสะดวกลูกค้าคลินิกแก้หนี้ตรวจข้อมูลเครดิตด้วยตนเอง ฟรี! รู้ผลทันใจ สมัครได้ทันที

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 : นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า SAM ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ติดตั้ง  “ตู้ คีออส” (Kiosk) หรือ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” ณ สำนักงานคลินิกแก้หนี้ by SAM  ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาสมัครเข้า โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM สามารถตรวจข้อมูลเครดิตด้วยตนเองได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ธนาคารพาณิชย์หรือจุดให้บริการอื่นๆ อีกต่อไป  เพียงลูกค้านำบัตรประชาชนมาแสดงก็จะได้รับคูปองตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งสามารถรู้ผลรายงานข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านอีเมลเพื่อนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกแก้หนี้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและสมัครเข้าโครงการ ได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด นับว่าช่วยลูกค้าลดขั้นตอนการทำธุรกรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อลดความกังวลใจของลูกค้าในการใช้บริการตู้คีออส  โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการให้คำแนะนำการใช้งานตู้   คีออสไว้ด้วยเช่นกัน  สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองก็สามารถมาใช้บริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” นี้ได้เช่นกัน  โดยชำระค่าบริการผ่าน QR Code หน้าตู้ครั้งละ 100 บาท  ทั้งนี้  สำนักงาน “คลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. โดยลูกค้าที่มีความประสงค์เดินทางมาสมัครหรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคลินิกแก้หนี้  (สถานีรถไฟฟ้า BTS รัชโยธิน ทางออก 1)  กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 065-240-6153 หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ “สายด่วนชนะหนี้ 1443” 

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)  กล่าวว่า  “เครดิตบูโรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองให้กับลูกค้าคลินิกแก้หนี้ by SAM และประชาชนทั่วไป ผ่านบริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” (ตู้คีออส) และผู้ใช้บริการสามารถรับรายงานข้อมูลเครดิต ทางอีเมล…ได้ทันที  นับเป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดการพิมพ์กระดาษ และลดการสัมผัสธนบัตรเป็นการลดความเสี่ยงจากโควิด-19 อีกด้วย  โดยที่ผ่านมา เครดิตบูโรเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยการเงิน  ช่วยทำให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน คือรู้จักตัวเราเองก่อนไปคุยกันในรายละเอียดกับคนให้กู้ รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้  การชำระหนี้ในอดีตตนเองเป็นอย่างไร  และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง    รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สำหรับรายละเอียดเรื่องตู้คีออสเพิ่มเติม ได้ที่ www.ncb.co.th เมนู  “บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” หรือ www.facebook.com/ilovebureau  และสอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล consumer@ncb.co.th  หรือแอดไลน์  @ilovebureau”

 

 

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

เกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Financial Infrastructure) และปัจจัยของเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน  โดยทำหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงิน ตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น และเครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร

ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการประมวลผล รายงานผลข้อมูลเครดิต  และปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย โดยเพิ่มศักยภาพทางด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ยึดถือหลักการในการปกป้องและรักษาความลับของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนคำนึงถึงการดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ncb.co.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

SAM ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โทร. 02-686-1839, 02-686-1832 และ 02-686-1800 # 2862

เครดิตบูโร ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ไลน์ @ilovebureau