ข่าวเครดิตบูโร 005/2564 : “Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ชิดลม…แห่งใหม่ล่าสุด บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นิวเจน ด้วยตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที

ข่าวเครดิตบูโร 005/2564        

Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ชิดลม…แห่งใหม่ล่าสุด บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นิวเจน ด้วยตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที

 

31 พฤษภาคม 2564 : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิด “Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ล่าสุด ภายในสถานี BTS ชิดลม ให้บริการผ่านตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที ใกล้แหล่งธุรกิจ ชอปปิงใจกลางกรุง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ (นิวเจน) และความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้…เป็นต้นไป

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน รวมทั้งช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองอีกด้วยเครดิตบูโรจึงเพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง โดยล่าสุดเลือกเปิด Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ภายในสถานี BTS ชิดลม เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างโซนสยามและเพลินจิต เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญ ศูนย์การค้าและนวัตกรรมทันสมัย ตอบโจทย์ผู้คนได้หลายกลุ่ม โดยเน้นไปที่วัยรุ่นและวัยทำงานมากที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) ตั้งอยู่ภายในสถานี BTS ชิดลม รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที ทั้งรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง หรือตรวจแบบรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารที่เคาน์เตอร์ได้อีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์  เริ่มแล้ววันนี้…เป็นต้นไป “

สำหรับ “Bureau Lab”  ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ นับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากซึ่งนับว่าเป็นทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง เป็นเส้นทางรถไฟฟ้า สายสุขุมวิท อยู่ระหว่างสถานี BTS สยามและสถานี BTS เพลินจิต ในปัจจุบัน มีรถโดยสารให้บริการในหลายเส้นทางเป็นจำนวนมาก และเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างโซนสยามและเพลินจิตย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับผู้ที่สนใจตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของตนเอง และสามารถเลือกบริการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที  หรือ 2) ผ่านเคาน์เตอร์ แบบรอรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารได้ภายใน 15 นาที  ท่านสามารถยื่นตรวจข้อมูลเครดิต (เฉพาะรายการบุคคลธรรมดาของตนเองหรือมอบอำนาจ)  หรือตรวจเครดิตสกอริ่ง (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางของตนเอง) เปิดให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 15.00 น.

สิทธิพิเศษ…บริการตรวจเครดิตบูโร…ฟรี เพียงแสดงหลักฐานการจองคิวนัดรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน e-Document (ไลน์ แอปพลิเคชัน ข้อความ SMS) หรือเอกสารการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านช่องทางอื่น ๆ หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) แก่เจ้าหน้าที่เครดิตบูโร เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารฟรี! หรือรับอีคูปองเพื่อใช้บริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)” เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ฟรี! ทางอีเมลได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564  (เฉพาะบุคคลธรรมดา ไม่รวมบริการตรวจเครดิตสกอริ่ง สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการด้วยตัวเอง และหลักฐานที่นำมาแสดงต้องเป็นของตนเองเท่านั้น)  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หรืออีเมล consumer@ncb.co.th

อีกทั้ง เครดิตบูโรตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนที่ใช้บริการตรวจเครดิตบูโรและเจ้าหน้าที่เครดิตบูโร โดยที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด การใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดลำดับการเว้นระยะห่าง ระหว่างการให้บริการ การชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส และการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง ป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน และตระหนักถึงการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสการก่อหนี้ของประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนิวเจน เช่น การรู้จักออม การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินล้นตัวของตนเอง อันจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว สังคม และปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับมหภาค รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ขั้นตอนการใช้บริการตู้ตรวจเครดิตบโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร