ข่าวเครดิตบูโร 015/2560 : เปิดตัวศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่”

เปิดตัวศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่”

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดตัวศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ ชั้น 3 (โซนธนาคาร) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ภายใต้แนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่” สร้างบรรยากาศเป็นกันเองเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่จะมาใช้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการตรวจเครดิตบูโรแก่ประชาชนทั่วไป

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่” โดย เปิดเผยว่า “ในยุคที่กลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น หนี้สินและหนี้เสียเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ของคนกลุ่มนี้ ในขณะเดียวกัน การก่อหนี้ของกลุ่มวัยกลางคนและวัยเกษียณก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ทำให้ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายควรช่วยกันเร่งแก้ไข อย่างไรก็ตาม การสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสเกิดหนี้ที่ง่ายและยั่งยืน เช่น การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น การรู้จักออม รวมไปถึงการตรวจเครดิตบูโร ที่นอกจากจะช่วยตรวจสอบสภาพการเงินของตนเองแล้ว ยังช่วยวางแผนการเงินก่อนไปกู้ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว และช่วยให้มีโอกาสได้ลดดอกเบี้ยหากมีประวัติดีอีกด้วย ปัจจุบันมีศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 4 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางเครดิตบูโรจึงได้มีการเพิ่มศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ เพื่อการบริการที่เข้าถึงง่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดตั้งภายในแนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่” ที่เน้นบรรยากาศผ่อนคลายเสมือนอยู่ในร้านกาแฟ สร้างความรู้สึกเป็นกันเอง ซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่จะมาใช้บริการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

สำหรับ “เครดิตบูโรคาเฟ่” ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซนธนาคาร อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ที่มีความโดนเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารทรงวงรีรูปไข่มุก ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอารีย์เพียง 200 เมตรเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจตรวจเครดิตบูโร เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริงของตนเองมาแสดง ณ เครดิตบูโรคาเฟ่ สามารถรอรับรายงานเครดิตบูโรได้ภายใน 15 นาที ค่าบริการ 100 บาท เฉพาะรายการบุคคลธรรมดายื่นตรวจของตนเองและมอบอำนาจ (พร้อมรับเครื่องดื่มฟรี) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

(ในภาพ) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กลาง) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่” ณ เครดิตบูโรคาเฟ่ชั้น 3 โซนธนาคาร อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เมื่อเร็วๆ นี้