บสย. ลงนามสมาชิกใหม่ เครดิตบูโร สู่ยุค Big Data เพิ่มเครื่องมือ ประเมินคุณภาพช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

บสย. ลงนามสมาชิกใหม่ เครดิตบูโร สู่ยุค Big Data เพิ่มเครื่องมือ ประเมินคุณภาพช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

9 ตุลาคม 2560 :  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลงนามการเป็นสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) สอดรับแผนรัฐบาล ก้าวสู่ Big Data บูรณาการข้อมูล ประเมินคุณภาพลูกค้า สร้างวินัยทางการเงิน  เพิ่มช่องทางช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ  มั่นใจส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า “ได้ร่วมลงนามการเป็นสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อ  และช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น  สร้างวินัยทางการเงิน  ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว  และเป็นการยกระดับฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณภาพมากขึ้น ก้าวสู่ยุค Big Data ตามแนวทางของรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยในเบื้องต้น บสย.จะส่งฐานลูกค้า SMEs ที่ค้ำประกันกับ บสย. ประมาณ 200,000 รายเข้าสู่ฐานข้อมูลของเครดิตบูโร”

“การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ของ บสย. ครั้งนี้จะเป็นการยกระดับและก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของการจัดเก็บข้อมูล SMEs ของ บสย. ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับประโยชน์สูงสุดด้านการเข้าถึงสินเชื่อ”  นายนิธิศ กล่าว

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า “เครดิตบูโรต้องขอขอบคุณบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ที่ได้ลงนามเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจรายล่าสุดในวันนี้  ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ประกอบกับการมีข้อมูลเครดิตของ SME ที่เป็นลูกค้าของ บสย. จะเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงของ บสย. ให้มีความมั่นคงและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น การช่วยเหลือ SME ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น  รวมทั้งเป็นการช่วยพัฒนา SME ไทยให้เข้มแข็งบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย”

(ในภาพ) นายนิธิศ มนุญพร (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และนาย สุรพล โอภาสเสถียร (ขวา) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมใน “พิธีลงนาม บสย. สมาชิกใหม่เครดิตบูโร” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้