ข่าวเครดิตบูโร 009/2563 : เปิดตัวบริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์โดยลีสซิ่งเจ้าแรก “โตโยต้า ลีสซิ่ง”

เปิดตัวบริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์โดยลีสซิ่งเจ้าแรก “โตโยต้า ลีสซิ่ง”

24 ธันวาคม 2563 : บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด   (เครดิตบูโร)  บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (THPA) ร่วมเปิดตัวบริการขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น “TLT Simply” ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแบบออนไลน์ที่จะอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ลูกค้า  โตโยต้า ลีสซิ่ง เข้าถึงบริการสินเชื่อรถยนต์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถติดตามผลการสมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้บริการยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเครดิตจะมีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID Platform ซึ่งเป็นการขอข้อมูลผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

คุณชื่นกมล บุปผาคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โตโยต้า ลีสซิ่ง เป็นบริษัทลีสซิ่งเจ้าแรกในประเทศไทยที่ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ โดยอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูลส่วนตัว อัพโหลดเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ติดตามผลการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึงลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลยืนยันตัวตนและข้อมูลเครดิตผ่านระบบได้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ TLT แก่ลูกค้า ลดความยุ่งยากทั้งขั้นตอนและเอกสาร ทำให้ลูกค้าทราบผลสินเชื่อได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายจากภาครัฐ ยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาคธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยในสังคมยุคดิจิทัล

ในช่วงแรก โตโยต้า ลีสซิ่ง เริ่มให้บริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์กับกลุ่มลูกค้าเก่าและปัจจุบันของบริษัท และมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั่วไปในอนาคต และสำหรับการให้บริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลผ่าน NDID Platform ในช่วงแรกการให้บริการนี้ยังเป็นการให้บริการในวงจำกัดบน BOT Regulatory Sandbox เท่านั้น

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า “การร่วมมือกันของสี่หน่วยงานในครั้งนี้ ทำให้การขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านระบบดิจิทัลมีความสมบูรณ์แบบทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เมื่อลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันของ TLT และได้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID Platform แล้ว เครดิตบูโรสามารถเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้กับ TLT ได้ทันที ทำให้ทั้งกระบวนการขอสินเชื่อจะไม่มีเอกสารที่เป็นกระดาษ และยังมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลเครดิตอีกด้วย ที่ผ่านมา เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID กล่าวว่า “ก่อนอื่น NDID รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ โตโยต้า ลีสซิ่ง, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี ได้ร่วมมือกันสร้างธุรกรรมเช่าซื้อดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สอดรับกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการทำธุรกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ก้าวแรกของความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมดิจิทัลนั้น คือความมั่นใจว่าบุคคลที่ทำธุรกรรมนั้นคือบุคคลนั้นอย่างแท้จริง NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมดิจิทัล และสามารถนำไปต่อยอดไปสู่ขั้นตอนอื่นๆ NDID Platform มีความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจากดำเนินงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน อีกทั้งเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในหลายภาคส่วนในการให้บริการ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งหมดนี้จะส่งเสริมและรองรับการเติบโตของการทำธุรกรรมดิจิทัลของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี”

ทางด้าน คุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย หรือ Thai Hire-Purchase Association (THPA) ได้กล่าวว่า “เมื่อปลายปี 2562 ทางสมาคมฯได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศจีน ทำให้ได้เห็นการใช้เทคโนโลยีในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กอปรกับการได้ไปร่วมงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการให้บริการของ NDID ที่ขยายการให้บริการยืนยันตัวตนข้ามหน่วยงาน สมาคมฯ ก็ได้ตระหนักถึงรูปแบบใหม่ของการให้สินเชื่อเช่าซื้อแบบออนไลน์นั้น มาเร็วกว่าที่คาดไว้และจะเป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสมาคมฯจึงได้ร่วมกับ NCB และ NDID ในการวาง Timeline และสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อให้สมาชิกสมาคมทั้งธนาคาร  บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มบริษัทรถยนต์ (Captive) และ Non-bank ที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการให้สินเชื่อเช่าซื้อออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซื้อให้ทันสมัยและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทาง โตโยต้า ลีสซิ่ง ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประสบความสำเร็จ และจะเป็นต้นแบบที่ดีที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านวัฒนธรรมและด้านเทคโนโลยีในด้านการบริการของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ท้ายนี้ สมาคมฯ คาดหวังจะสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมที่มีศักยภาพเพียงพอเข้าสู่ระบบสินเชื่อเช่าซื้อออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564”

จากซ้าย  คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) คุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย  คุณชื่นกมล บุปผาคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

*ภาพดังกล่าวถูกบันทึกก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร  E-mail: ilovebureau@ncb.co.th / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau