ทำไม…ต้องตรวจเครดิตบูโร

ทำไม…ต้องตรวจเครดิตบูโร
เรามาดูกันว่าการตรวจเครดิตบูโรนั้นสำคัญอย่างไร

ประวัติการชำระหนี้ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมและวินัยทางการเงินของเจ้าของข้อมูล รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการชำระหนี้และความน่าเชื่อถือด้วย ดังนั้นทุกคนควรไปตรวจเครดิตบูโรอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินของคุณ หากมีข้อผิดพลาดจะได้ทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ตรวจเครดิตบูโรได้ที่ไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย >>> http://bit.ly/์NCB_Wheretocheck

1. เพื่อเตรียมตัวก่อนไปขอสินเชื่อ กู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ ขอบัตรเครดิต ดังคำว่า “รู้เราก่อนไปหาเขา”

2. ตรวจว่ามี “หนี้งอก” หรือ หนี้ที่ไม่ใช่ของเรา หรือไม่

3. ตรวจว่า “มีประวัติค้างชำระหรือไม่” ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอแก้ไขได้

4 .ตรวจว่า “เมื่อชำระหนี้ที่ค้างหมดไปแล้ว” มีสถานะปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ หรือไม่

5. ตรวจว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ถูกต้องหรือไม่ จะได้แก้ไขได้ทันการณ์