การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน

ก่อนอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารดูอะไรบ้าง? เครดิตบูโรมีคำตอบ!

ธนาคารจะพิจารณาอะไรบ้าง เมื่อคุณยื่นขอสินเชื่อ

ในการพิจารณาสินเชื่อ สถาบันการเงินหรือธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยหลายข้อประกอบกัน เช่น
• นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่ต่างกัน
• ภาระหนี้ที่มีอยู่เดิม และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
• หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน
• โอกาสในการผิดนัดชำระมากหรือน้อย
• ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาในข้อมูลเครดิต

ประวัติเครดิตของคุณเป็นแบบไหน ไปเช็คให้ชัวร์ได้ที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโรทั่วประเทศ ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก แค่ยื่นบัตรประชาชนของตนเองก็ยื่นขอได้ทันที ค่าบริการเพียง 100 บาท

อยากรู้ว่าประวัติเครดิตของคุณเป็นแบบไหน อย่าลืมไปเช็คให้ชัวร์ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร