กู้ไม่ผ่าน/ถูกปฏิเสธสินเชื่อ โดยอ้างเหตุเกี่ยวกับเครดิตบูโรจะต้องทำอย่างไร

มาตรวจเครดิตบูโรได้ฟรี! เมื่อท่านถูกปฏิเสธสินเชื่อ โดยมีการอ้างว่าเป็นเพราะเครดิตบูโร กฎหมายที่คุ้มครองดูแลท่าน คือ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 ได้กำหนดการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูล (ซึ่งก็คือตัวท่าน)

เพียงแค่นำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อ และบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง

ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง ฟรี ไม่มีค่าบริการ ดังนี้

เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์
1.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) , นิติบุคคล และชาวต่างชาติ

2.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
ชั้น 3 (โซนธนาคาร)
เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) และชาวต่างชาติ

3.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) และชาวต่างชาติ

เปิดบริการ วันจันทร์-อาทิตย์
4.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)
เปิดทำการวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) และชาวต่างชาติ

5.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร
ชั้น 3 ติดประกันสังคม
เปิดทำการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) และชาวต่างชาติ

ตรวจเครดิตบูโรฟรี! ถูกปฏิเสธสินเชื่อ และถูกอ้างว่าเป็นเพราะเครดิตบูโร