ค้างชำระ ผิดชำระหนี้ ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือไม่

ค้างชำระ ผิดนัดชำระหนี้ ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือไม่

หลายท่านเข้าใจว่า สาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ให้สินเชื่อ เพราะบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ขึ้น “บัญชีดำ” ของตนไว้ มาทำความเข้าใจกันใหม่ดีกว่า

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีหน้าที่ เป็นตัวกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต ซึ่งมีทั้งประวัติการชำระหนี้ที่ดีและไม่ดีของลูกค้า ตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น

ไม่ได้มีหน้าที่ขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) อย่างที่เข้าใจกัน

แต่สาเหตุที่ท่าน ไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพราะเมื่อสถาบันการเงินที่ท่านไปขอสินเชื่อได้ตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของท่านจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด พบว่าท่านมีหนี้เสีย คือ ไม่ชำระหนี้กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการรายอื่นต่างหาก

ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย :  สิงหาคม 2559
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560