ข้อมูลเครดิตมีความสำคัญอย่างไร

เมื่อไปตรวจเครดิตบูโร สิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือ “รายงานข้อมูลเครดิต”
แล้วรู้หรือไม่ว่า “ข้อมูลเครดิต” นี้มีความสำคัญอย่างไร ตามมาดูกันเลยค่ะ

ข้อมูลเครดิตจะแสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมและวินัยทางการเงินของเจ้าของข้อมูล แสดงถึงความตั้งใจในการชำระหนี้และความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า เครดิต ที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ สถาบันการเงินจึงใช้ประโยชน์จากรายงานข้อมูลเครดิตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เช่น ความสามารถในการหารายได้ ความเป็นไปได้ของธุรกิจ หลักประกัน เป็นต้น ดังนั้น ย่อมกล่าวได้ว่าผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีมีโอกาสได้รับสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสม

ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไร