ข้อมูลเครดิตของท่าน เป็นแบบไหน

“ข้อมูลเครดิต” คือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และจะปรากฏบนรายงานข้อมูลเครดิตเมื่อมีผู้ขอเรียกดู

เครดิตบูโรเปรียบเสมือนเป็น “ถังข้อมูลที่บ่งบอกพฤติกรรมในเรื่องการก่อหนี้ การชำระหนี้” ที่ใหญ่ที่สุดของระบบการเงินไทย หากใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อในระบบ ก็สามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตเหล่านี้ได้จากเครดิตบูโร

รายงานข้อมูลเครดิตของท่านเป็นแบบไหน

  1. คนไม่เคยค้าง
  2. คนเคยค้างในอดีต แล้วกลับมาชำระบัญชี ณ ปัจจุบันเป็นปกติ
  3. คนเคยค้างในอดีต ต่อมาชำระหนี้ทั้งหมดแล้วก็ปิดบัญชี
  4. ค้างชำระในอดีต ปัจจุบันก็ยังค้างอยู่