หากประวัติเครดิตไม่ดี แก้ไขอย่างไร

หากประวัติเครดิตไม่ดี แก้ไขอย่างไร

สำหรับท่านที่มีความกังวลเรื่องประวัติเครดิตในอดีต ท่านสามารถสร้างประวัติเครดิตที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้ เพียงเริ่มจากสร้างวินัยในตัวเอง ชำระหนี้เก่าให้เสร็จสิ้น ชำระหนี้ใหม่ให้ตรงเวลา และหมั่นตรวจเครดิตบูโรเพื่อติดตามดูสถานการณ์หนี้สินของตัวท่านเองอย่างใกล้ชิด ก็สามารถเป็นเจ้าของประวัติเครดิตดี ๆ ได้ไม่นานเกินรอค่ะ

เริ่มตั้งแต่ติดต่อสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้เพื่อชำระหนี้ค้างให้เสร็จสิ้น เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ เพื่อขอลดหนี้ และเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

ต่อมาต้องสร้างวินัยในตัวเอง ชำระหนี้เก่าให้เสร็จสิ้น ชำระหนี้ใหม่ให้ตรงเวลา หมั่นตรวจเครดิตบูโรเพื่อติดตามดูสถานการณ์หนี้สินของตัวท่านเองอย่างใกล้ชิด

มีวิธีการดังนี้

 • ติดต่อสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้ เพื่อชำระหนี้ค้างให้เสร็จสิ้น
  • เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ เพื่อขอลดหนี้
  • เจรจาปรับโครงสร้างหนี้
 • เริ่มสร้างประวัติสินเชื่อใหม่
  • สร้างวินัยการเงินที่ดี
  • ชำระหนี้ให้ตรงเวลา
  • ไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก

เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นเจ้าของประวัติเครดิตดีๆ ได้แล้วค่ะ

*เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร หากบุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน แจ้งเรื่องได้ที่ consumer@ncb.co.th  ไม่เชื่อเข้ามาดูได้ที่นี่เลย http://bit.ly/2UXb5Td