รายการ “สมการหนี้ 4 ด้าน” ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการความรู้” (ช่วงนาทีที่ 42.20 – 43.37)

รายการ “สมการหนี้ 4 ด้าน” ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการความรู้” (ช่วงนาทีที่ 42.20 – 43.37)

รายการ “สมการหนี้ 4 ด้าน” ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการความรู้” (ช่วงนาทีที่ 42.20 – 43.37) ออกอากาศวันที่ 7 ก.ค. 61 สัมภาษณ์คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด