การบริหารจัดการเงิน “ใครมีหนี้อยู่ควรจัดการอย่างไร?”

Ep.2 มาฟัง “คุณสุรพล โอภาสเสถียร” ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร มาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ว่า “ใครมีหนี้อยู่ควรจัดการอย่างไร?”
กับ 4 ข้อแนะนำที่จะรับมือกับวิกฤติ Covid-19 ที่ควรรู้
1. ต้องออมเงินเพิ่มขึ้น
2. ต้องหยุดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3. กินอยู่อย่างไม่ปรุงแต่ง
4. ถ้าเป็นหนี้ต้องปรับโครงสร้าง