สมการหนี้ 4 ด้าน ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการหนี้ครู” (ช่วงนาทีที่ 24.19 – 24.54)

สมการหนี้ 4 ด้าน ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการหนี้ครู” (ช่วงนาทีที่ 24.19 – 24.54)

สมการหนี้ 4 ด้าน ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการหนี้ครู” ออกอากาศ วันที่ 9 มิ.ย. 2561 (ช่วงนาทีที่ 24.19 – 24.54) สัมภาษณ์คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด