รายการ สมการหนี้ 4 ด้าน ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการหนี้นอกระบบ” (ช่วงนาทีที่ 43.40 – 48.35)

รายการ สมการหนี้ 4 ด้าน ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการหนี้นอกระบบ” (ช่วงนาทีที่ 43.40 – 48.35)

รายการ สมการหนี้ 4 ด้าน ชุด ปลดหนี้ ตอน “สมการหนี้นอกระบบ” ออกอากาศ วันที่ 16 มิ.ย. 61 (ช่วงนาทีที่ 43.40 – 48.35) สัมภาษณ์คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด