รายการ Wealth Me Up : EP 46 ตอน ผู้หญิง STRONG ต้องมีเงินออมเท่าไหร่ ผู้ร่วมรายการ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

รายการ Wealth Me Up EP 46 ตอน ผู้หญิง STRONG ต้องมีเงินออมเท่าไหร่

ตอน “ผู้หญิง STRONG ต้องมีเงินออมเท่าไหร่?”

ผู้หญิงยุคนี้! อยู่เป็นโสดก็ว่ายากแล้ว แต่ถ้าต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย ต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ดูแลตัวเองและอนาคตลูก

ผู้ร่วมรายการ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร