รายการ THE STANDARD Daily วันที่ 3 ตุลาคม 2561 : ถามสด ตอบสด ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร! : ผู้ร่วมรายการ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

รายการ THE STANDARD Daily

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ถามสด ตอบสด ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร!

กับคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

ขอขอบคุณรายการ THE STANDARD Daily มา ณ ที่นี้