คอลัมน์เศรษฐกิจภาษาคน โดยคุณสุ : สื่อต้องนำความจริงมาเสนอ นำข้อคิดเห็นมาให้พิจารณา และเสนอแนะเพื่อให้ไปปฏิบัติต่อ : วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

สื่อต้องนำความจริงมาเสนอ นำข้อคิดเห็นมาให้พิจารณา และเสนอแนะเพื่อให้ไปปฏิบัติต่อ

ผู้เขียนได้รับทราบข่าวของการปิดตัวลงของสื่อเช่น Post Today อย่างเป็นทางการ สิ่งที่ผู้เขียนใคร่ขอนำเสนอเพื่อเป็นเกียรติกับสื่อมวลชนชั้นนำที่มีคุณภาพ มีความซื่อตรง มุ่งมั่นทำงานบนฐานคิดและความเชื่อ ที่นำเอาความจริง ข้อเท็จจริง การแสวงหาความจริง ตลอดจนมุมมอง ความคิดเห็น เพื่อนำเสนอบนสื่อทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ และสื่อทางออนไลน์ การนำเสนอในแบบอย่างของสื่อที่มีคุณภาพกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พร้อมไปกับการเสพข้อมูลของผู้บริโภคก็เป็น 2 ประเด็นสำคัญ กล่าวคือ

ประการแรก ด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการเข้าถึงย่อมทำให้ผู้ผลิตบางประเภท ไม่ต้องมีต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งข่าว วิเคราะห์ แยกแยะ เพราะสามารถนำเอาสิ่งที่มีคนอื่นทำไว้อย่างดีมา “เล่าข่าว” ใส่สีตีเพิ่ม จนแยกไม่ได้ว่าอะไรคือ Fact อะไรคือ ความคิดเห็น นี่คืออันตรายของการแข่งบนต้นทุนที่ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ข้อนี้เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้นไม่จำเป็นที่ใครจะเห็นด้วย วิพากษ์วิจารณ์ได้เสมอครับ

ประการที่สอง พฤติกรรมของลูกค้าผู้เสพสื่อทุกวันนี้ต่างน่าจะเอาเรื่องของความเร็วเป็นที่ตั้ง รับมาเร็ว รีบกระจายออกไปเร็ว ไถมือถือยังไม่สะเด็ดน้ำ สะเด็ดความ ก็รีบแชร์ออกไป ดังที่มีคนกล่าวถึงว่า ตื่นสาย ๆ บ่าย ๆ ก็แชร์ข่าวมั่ว เมื่อรู้ว่าผิดก็ออกแนว มิได้มีเจตนาแต่ก็ไม่ยอม unsend หากพิจารณาถึงสิ่งควรจะทำก็คือ เมื่อเราได้รับข่าวใดต้องพิจารณาก่อนว่า มาจากแหล่งใด แหล่งนั้น OK หรือไม่ อ่านแล้วตรงด้วยเหตุและผล ไม่แชร์ออกไปก็ถือว่าได้ช่วยคนแล้วเช่นกัน

ในโลกความเป็นจริง ทุกสรรพสิ่งล้วน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมลง ดับไป วนเวียนว่ายคืนเป็นเช่นนี้โดยตลอด ตัวองค์กร สถาบัน ชื่อและนาม อาจดำรงคงอยู่ไปได้สักพักแต่ก็จะเลือนหายในสายลม แต่สิ่งที่จะยังคงตั้งมั่น ตั้งอยู่ ไม่คลอนแคลนคือ จิตใจของผู้คนในองค์กรนั้น วัฒนธรรม ความเชื่อ ความงามที่ฝังอยู่ของคนทำงาน โดยเฉพาะคนทำงานด้านสื่อที่ต้องนำเอาความจริงมานำเสนอ เอาข้อคิดเห็นมาให้พิจารณา และเอาข้อเสนอแนะมาให้เพื่อนำไปปฏิบัติต่อ ถ้าเห็นว่าดีด้วยกันแล้ว (ผู้เขียนขอแนะนำ ให้ท่านผู้อ่านลองอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ชีวิตนี้น้อยนัก ชีวิตนี้สำคัญนัก ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนที่ได้ทรงลิขิต ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ลองนำไปพิจารณา)

ผู้เขียนขอคารวะ ขอขอบคุณมายัง Post Today พี่ ๆ ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสกับผู้เขียนได้นำเสนอความคิดเห็นบนพื้นที่ของสื่อที่มุ่งนำความจริงมาเปิดเผย การกลับมาอีกครั้งของผู้คนที่ยังมีอุดมการณ์แบบนี้ต้องมีอีกอย่างแน่นอน… ผู้เขียนเชื่ออย่างนั้น ระบบทุนนิยม เสรีประชาธิปไตย การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ความเป็นอิสระของสื่อ ต้องมีที่ยืนให้กับคนนำความจริงสู่ผู้คน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม