“การอบรมสมาชิกสัญจร เครดิตบูโร” จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 30 สิงหาคม 2561

งาน “การอบรมสมาชิกสัญจร เครดิตบูโร” จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 30 สิงหาคม 2561

บรรยากาศภายในงาน “การอบรมสมาชิกสัญจร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด” จ.ร้อยเอ็ด
ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดนท์ จ. ร้อยเอ็ด วันที่ 30 สิงหาคม 2561