เครดิตบูโรร่วมเสวนาเรื่อง “เรียน-กู้-ค้ำ-หนี้-หนี-บังคับ กองทุน กยศ.” คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เครดิตบูโรร่วมเสวนาเรื่อง “เรียน-กู้-ค้ำ-หนี้-หนี-บังคับ: ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบาย กองทุน กยศ.”

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ได้รับเกียรติจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาเรื่อง “เรียน-กู้-ค้ำ-หนี้-หนี-บังคับ: ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบาย กองทุน กยศ.” ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561