คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้คีออส รับรายงานทางอีเมล สะดวกรวดเร็ว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 7 ตุลาคม 2565

ตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้คีออส รับรายงานทางอีเมล สะดวกรวดเร็ว

เครดิตบูโรได้ดำเนินการพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตและให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงินในยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้หลากหลายและรวดเร็วมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ผมจะขออัปเดตอีกหนึ่งช่องทางบริการตรวจเครดิตบูโรที่สะดวกและรวดเร็ว นั่นคือ ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) โดยสามารถเลือกตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง และรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e- Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที  ได้ที่จุดให้บริการดังนี้ครับ

1.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9)
2.Bureau Lab (บูโรแล็บ) สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ภายในสถานี) และท่าเรือวังหลัง (บริเวณทางเข้า-ออก ท่าเรือ และใกล้ประตู 8 ของโรงพยาบาลศิริราช)

2.สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) (ด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า 1 จุดติดตั้งนาฬิกาประจำสถานี หรือนาฬิกาหน้าปัดหมายเลข ๙)

3.ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ

สำหรับขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้คีออสทำได้ง่ายๆ สะดวกรวดเร็ว ได้แก่ 1)เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง  2) เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP และรหัสสำหรับเปิดไฟล์รายงาน)  3) อีเมลของตนเอง (สำหรับจัดส่งรายงานเป็นไฟล์ .pdf)  ) 4) ชำระค่าบริการผ่าน QR Code ได้ 2 วิธี คือ  สแกนที่ตู้คีออส  หรือสแกนทางอีเมลภายใน 24 ขั่วโมงก็ได้ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ncb.co.th เมนู บริการตู้ครวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง หรือ https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/check-credit-bureau-via-kios

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจข้อมูลเครดิตแบบสรุป…ฟรี ผ่านตู้คีออสได้อีกด้วย  ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อ และยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลใดได้ครับ

โดยข้อมูลเครดิตแบบสรุปจะประกอบด้วยข้อมูลจำนวนบัญชีสินเชื่อ ที่จะแสดงจำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่เปิดอยู่ บัญชีที่ปิดแล้ว วงเงินสินเชื่อรวม และยอดหนี้คงเหลือรวม  รวมทั้งจะมีประเภทบัญชีสินเชื่อ ได้แก่ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บ้าน เช่าซื้อ อื่น ๆ และยอดหนี้คงเหลือแต่ละประเภทบัญชีครับ

เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น