คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรฟรี ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565

ตรวจเครดิตบูโรฟรี ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ จัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ กลุ่มลูกหนี้เปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยรูปแบบการจัดงานในระยะที่ 2 คือ ”มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร”  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนมกราคม 2566 นี้

เพื่อเป็นการรองรับช่วยเหลือลูกหนี้ ในโครงการ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” เครดิตบูโรมอบสิทธิพิเศษบริการตรวจเครดิตบูโร ฟรี  เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในการไกล่เกลี่ยหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้ เข้าถึงสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูทั่วไป เป็นรายงานข้อมูลเครดิตสำหรับประกอบในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยบริการตรวจเครดิตบูโร ฟรี ได้ตามวันและเวลาที่มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรกำหนดไว้ ได้แก่

1) วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. Hall 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น (KICE) 

2) วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่

3) วันที่ 20-22 มกราคม  2566 เวลา 10.00-18.00 น. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

4) วันที่ 27-29 มกราคม  2566 เวลา 10.00-18.00 น. หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ รายงานข้อมูลเครดิตถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบภาระหนี้ของตนเองสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อขอลูกหนี้ที่ร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้  ขอให้ผู้ใช้บริการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ยื่นแก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจเครดิตบูโร ภายในบูธ ธอส. รอรับรายงาน (รูปแบบเอกสาร) ได้เลย เฉพาะรายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจเครดิตบูโรของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)

หากท่านไม่สะดวกร่วมงานดังกล่าว ท่านสามารถตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปฟรี! ตามลิงก์แนบครับ https://www.ncb.co.th/ncb-infographic/check-credit-4

กรณีที่ท่านตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองครับ

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น