คอลัมน์เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ช่องทางตรวจเครดิตบูโรออนไลน์…ใหม่ล่าสุด ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน Flash Express : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 10 มีนาคม2566

ช่องทางตรวจเครดิตบูโรออนไลน์…ใหม่ล่าสุด ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน Flash Express

เครดิตบูโรได้ดำเนินการพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานเครดิตบูโรได้อย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดเครดิตบูโรได้เพิ่มช่องทางตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน Flash Express  นับว่าเป็นการรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลมากยิ่งขี้น  โดยผู้ใช้บริการทำตามคำแนะนำที่ปรากฎบนหน้าจอแอปพลิเคชัน Flash Express  คลิกที่หน้า “โปรไฟล์” เลือกเมนู “แฟลซ มันนี่” ยืนยันตัวตนก่อนการใช้บริการด้วยวิธีการ DIP CHIP จนเสร็จสิ้นกระบวนการ และเลือกเมนู “ขอตรวจเครดิตบูโร” ผู้ใช้บริการสามารถเลือกประเภทรายงานได้ 2 แบบ ได้แก่ 1) รายงานข้อมูลเครดิต  หรือ 2) รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง)) เลือกวิธีการรับข้อมูลเครดิตได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) รับทางอีเมล ภายใน24 ชั่วโมง หรือ 2) รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ  รายละเอียดขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโร ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน Flash Express  ได้ที่ https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/flash-express-mobile-banking

นอกจากนี้ เครดิตบูโรยังมีช่องทางตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายอแปพลิเคชันที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องอื่นๆ โดยรับรายงานทางอีเมล สะดวกสบาย รวดเร็ว ได้แก่ 1) แบบรับรายงานได้ทันที ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ แอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 2) แบบรับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด) ผ่านแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย) แอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน) บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง  3) รับรายงานภายใน 3 วันทำการ ผ่านแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี) บริการตรวจข้อมูลเครดิต

หมายเหตุ กรณีชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ

สำหรับการยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิต เจ้าของข้อมูลยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตนเอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจเครดิตบูโรกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด โดยเหตุผลดี ๆ ที่ควรตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้ครับ  1) ช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน  เช็กว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่  2) การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ  3) เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่  4) ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ 5) เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ 6) เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่ 

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น