คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : เช็กก่อน…ชัวร์แน่นอน ติดตามรายงานเครดิตบูโรทางอีเมลและไปรษณีย์ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 9 กันยายน 2565

เช็กก่อน…ชัวร์แน่นอน ติดตามรายงานเครดิตบูโรทางอีเมลและไปรษณีย์

บทความวันนี้ มีข้อสอบถามเข้ามาจากผู้ใช้บริการตรวจเครดิตบูโร หลาย ๆ ท่านจะสงสัยกันว่า ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรไปแล้ว แต่ทำไมรายงานข้อมูลเครดิตยังไม่ส่งมาสักที วันนี้เราจะบอกวิธีการติดตามรายงานข้อมูลเครดิตกันครับ

1.กรณียื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน และรับรายงานทางอีเมล (NCB e-Credit Report)

เช็กให้ชัวร์ก่อนครับ ว่าอีเมลในส่วน Inbox (กล่องเข้า) ของท่าน มีข้อความแจ้งการนำส่งรายงาน…หรือไม่? หากไม่พบข้อความการนำส่งรายงาน โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ เช่น Junk (ขยะ, จดหมายขยะ)  Spambox (สแปมเมล, อีเมลขยะ)  Trash (ถังขยะ) Social (โซเชียล)  Promotion (โปรโมชัน) เป็นต้น

และขอให้ท่าน เช็กข้อมูลส่วนบุคคลในระบบแอปพลิเคชันที่ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ มือถือ และที่อยู่ของท่าน  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ หากยังไม่ได้รับบรายงาน โปรดแจ้งรายละเอียดการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ได้ที่อีเมล consumer@ncb.co.th ครับ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม คือขอให้ท่านตรวจสอบก่อนทำรายการ ดังนี้ กรณีท่านใช้โทรศัพท์มือถือ 2 ซิม (Dual SIM) ขอให้เลือกใช้ซิมที่ยืนยันตัวตน หรือได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเป็นซิมหลัก เพื่อรับรหัสผ่านบนโทรศัพท์มือถือของท่าน (หากใช้ซิมสำรอง อาจไม่ได้รับรหัสผ่าน)

2.กรณียื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM หรือที่ทำการไปรษณีย์ และรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ) 

หากท่านยังไม่ได้รับรายงาน ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และรายละเอียดการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ได้ที่อีเมล consumer@ncb.co.th  เครดิตบูโรจะมีอีเมลตอบกลับ และแจ้งเลขที่เอกสาร ลงทะเบียน 13 หลัก  [ตัวอย่าง : EF582568151TH] เพื่อให้ท่านเช็กสถานะทางไปรษณีย์ออนไลน์ที่ http://track.thailandpost.co.th ครับ

ผมขอแนะนำช่องทางการตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอปพลิเคชัน รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ที่สะดวกสบาย ตรวจที่ไหนก็ได้ง่ายๆ  มีดังนี้ครับ

  • แบบรับรายงานได้ทันที ผ่านแอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร)
  • แบบรับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย) แอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน)
  • แบบรับรายงานภายใน 3 วันทำการ ผ่านแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี)

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น