คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 6 สิงหาคม 2564

ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การมีวินัยและปฏิบัติตามคำแนะนำสาธารณสุข ลดความเสี่ยงโดยการอยู่บ้าน หรือ ทำงานที่บ้าน ลดการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอออล์ รวมทั้งการเน้นรักษาระยะห่าง ยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด

“เครดิตบูโร” ได้พัฒนาการช่องทางให้บริการตรวจเครดิตบูโรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิตอลและในสถานการณ์ โควิด-19 และที่สำคัญยังรองรับผู้ใช้บริการที่อยู่ต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงการตรวจเครดิตบูโร ได้หลากหลายช่องทาง ที่รวดเร็ว ง่าย และสะดวกสบาย

1.ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบายแอพพลิ เคชั่น อยู่ที่ไหนก็ตรวจได้…ทุกที่ทุกเวลา ส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ได้ทันที ผ่านโมบายแอพธนาคารเกียรตินาคินภัทร รับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ทางอีเมลได้ทันที, โมบายแอพทีทีบีทัช ธนาคารทหารไทยธนชาต รับรายงานข้อมูลเครดิต ทางอีเมลได้ภายใน 3 วันทำการ, โมบายแอพกรุงไทยเน็กซ์ รับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง

2.สำหรับการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรอื่น ๆ นั้น ก็มีหลากหลายช่องทาง เป็นแบบจัดส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง) มีดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง และชาวต่างชาติ) ได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ กรุงไทย ธอส. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (ทุกสาขา) และ ธ.ก.ส. (เฉพาะสาขา) โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และยื่นบัตรประชาชนของตนเอง

อีกทั้งยังใช้บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ผู้ใช้บริการมีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้เอทีเอ็มธนาคารนั้น โดยเลือกทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร), ใช้บริการธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงศรี กรุงไทย ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีธนาคาร และเลือกทำรายการผ่านเว็บไซต์, ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัด การหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น