คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : บูโรแล็บใหม่ล่าสุด : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 4 มิถุนายน 2564

บูโรแล็บใหม่ล่าสุด

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิต ของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน รวมทั้งช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง จึงเพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ล่าสุดเปิด “บูโร แล็บ” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ภายในสถานีบีทีเอสชิดลม เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างโซนสยามและเพลินจิต เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญ ศูนย์การค้าและนวัตกรรมทันสมัย ตอบโจทย์ผู้คนได้หลายกลุ่ม โดยเน้นไปที่วัยรุ่นและวัยทำงานมากที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) ตั้งอยู่ภายในสถานีบีทีเอสชิดลม รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอ นิกส์ทางอีเมลได้ทันที ทั้งรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง หรือตรวจแบบรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารที่เคาน์เตอร์ได้อีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เริ่มแล้ววันนี้…เป็นต้นไป

สำหรับ “บูโร แล็บ” เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของตนเอง สามารถเลือกบริการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองรอรับรายงานรูปแบบอีเมลได้ทันที หรือ 2) ผ่านเคาน์เตอร์ แบบรอรับรายงานเครดิต บูโรรูปแบบเอกสารได้ภายใน 15 นาที ท่านสามารถยื่นตรวจข้อมูลเครดิต (เฉพาะรายการบุคคลธรรมดาของตนเองหรือมอบอำนาจ) หรือตรวจเครดิตสกอริ่ง (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางของตนเอง) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น.

“เครดิตบูโรตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนที่ใช้บริการตรวจเครดิตบูโรและ เจ้าหน้าที่เครดิตบูโร โดยที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด การใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดลำดับ การเว้นระยะห่างระหว่างการให้บริการ การชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการสัมผัส และการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้”

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสการก่อหนี้ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนิวเจน รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” ด้วย.