คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : เพิ่มจุดบริการใหม่ล่าสุด  : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564

เพิ่มจุดบริการใหม่ล่าสุด 

เครดิตบูโรยังคงพัฒนาและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างต่อเนื่องครับ  โดยล่าสุด…เครดิตบูโรร่วมกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  เพิ่มจุดให้บริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” (ตู้คีออส)  ณ สำนักงานคลินิกแก้หนี้ by SAM  ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางมาสมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM สามารถตรวจข้อมูลเครดิตผ่านตู้คีออส  รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ได้ทันที  แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ธนาคารพาณิชย์หรือจุดให้บริการอื่นๆ อีกต่อไป เพียงผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรประชาชนมาแสดงก็จะได้รับคูปองตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานข้อมูลเครดิตทางอีเมล และนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกแก้หนี้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและสมัครเข้าโครงการฯ ได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด นับว่าช่วยลูกค้าลดขั้นตอนการทำธุรกรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้คำแนะนำการใช้งานตู้คีออสด้วย  สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองก็สามารถมาใช้บริการตู้คีออสนี้ได้เช่นกัน  โดยตู้คีออสที่นี่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code ได้ทันที ช่วยลดการสัมผัสธนบัตรเป็นการลดความเสี่ยงจากโควิด-19 อีกด้วยครับ รายละเอียดเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์  www.คลินิกแก้หนี้.com ครับ

นอกจากนี้ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” (ตู้คีออส)  ก็ยังมีให้บริการอย่างต่อเนื่องที่ 1) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.  และ 2) Bureau Lab  สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และหมอชิต (ภายในสถานี) วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.  โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง หรือข้อมูลเครดิตแบบสรุป  และรับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที  แค่เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP) และอีเมลของตนเอง  (สำหรับจัดส่งรายงาน) และค่าบริการ (รับเฉพาะธนบัตร 100 บาทเท่านั้น)  ทั้งนี้ การให้บริการภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มและผ่านการตรวจชุดตรวจแบบเร่งด่วน (ATK) โดยได้ปฏิบัติตาม “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)” และมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ครับ

หมายเหตุ ตู้นี้ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเครดิตด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามตรวจสอบข้อมูลหรือใช้บัตรประชาชนของผู้อื่น โดยเด็ดขาด  ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและโทษปรับตามกฎหมายกำหนด

ทั่ผ่านมา เครดิตบูโรให้ความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยการเงิน ให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้ หรือการชำระหนี้ในอดีตตนเองเป็นอย่างไร และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง รวมทั้งรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ