คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรทั่วไทย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564

ตรวจเครดิตบูโรทั่วไทย

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การมีวินัยและปฏิบัติตามคำแนะนำสาธารณสุข ลดความเสี่ยงโดยการใส่หน้ากากอนามัย เน้นการรักษาระยะห่าง ลดการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด “เครดิตบูโร” ได้พัฒนาช่องทางตรวจเครดิตบูโรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัลและโควิด-19 และยังรองรับผู้ใช้บริการที่อยู่ต่างจังหวัดให้เข้าถึงการตรวจเครดิตบูโร ได้หลากหลายช่องทาง ที่รวดเร็ว ง่าย และสะดวก

          คอลัมน์ “เครดิตบูโร คิดเป็นเห็นต่าง” ในครั้งนี้ต้องขออัพเดทช่องทางการตรวจเครดิตบูโร…ทั่วไทย ตรวจกันได้ที่ไหนบ้าง? ดังนี้ 1.สำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สามารถตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา..อยู่ที่ไหนก็ได้ ผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที

          ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นธนาคารเกียรตินาคินภัทรรับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งทางอีเมลได้ทันที, ผ่านโมบายแอพทีทีบีทัช ธนาคารทหารไทยธนชาต รับรายงานข้อมูลเครดิตทางอีเมลได้ภายใน 3 วันทำการ, ผ่านโมบายแอพกรุงไทยเน็กซ์ ธนาคารกรุงไทย รับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง

          2.สำหรับการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรอื่น ๆ นั้น ก็มีหลากหลายช่องทาง เป็นแบบจัดส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 7 วันทำการ (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง) ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรี, กรุงไทย, ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ ธ.ก.ส. โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และยื่นบัตรประชาชนของตนเอง

          ใช้บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย, ไทยพาณิชย์ ผู้ใช้บริการมีบัตรของธนาคารไหนใช้ตู้เอทีเอ็มธนาคารนั้น เลือกทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร), ใช้โมบายแอพ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนธนาคารมือถือกรุงไทย, ทีทีบี, ใช้บริการธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงศรี, กรุงไทย ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีธนาคาร และทำรายการผ่านเว็บไซต์ และที่ทำการไปรษณีย์ เฉพาะสาขาที่ให้บริการ 291 สาขา และสามารถตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปได้ฟรีอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติม โทร.1545

          เครดิตบูโรให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.