คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ‘เครดิตบูโร’เปิดศูนย์ตรวจใหม่ ‘บูโร แล็บ ท่าวังหลัง’แห่งแรกฝั่งธนฯ… : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 28 มกราคม 2564

‘เครดิตบูโร’เปิดศูนย์ตรวจใหม่ ‘บูโร แล็บ ท่าวังหลัง’แห่งแรกฝั่งธนฯ

“Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรใหม่ล่าสุด “ท่าวังหลัง” ฝั่งธนบุรีแห่งแรก จุดรวมเส้นทางคมนาคมต่อรถสาธารณะ และเชื่อมต่อการเดินเรือ ท่าเรือ ระบบรถไฟฟ้า บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที พิเศษสุด…แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตรวจเครดิตบูโร (ฟรี) ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

วันที่ 24 ม.ค.65 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิด “Bureau Lab” (บูโร แล็บ) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ล่าสุด “ท่าวังหลัง” ฝั่งธนบุรีแห่งแรก ให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านเคาน์เตอร์ หรือตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอนั้น จะเป็นการช่วยป้องกันภัยการเงินไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงินอีกด้วย เครดิตบูโรจึงเพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

โดยล่าสุดเลือกเปิด “Bureau Lab” (บูโร แล็บ) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ท่าวังหลัง ฝั่งธนบุรีแห่งแรกนี้ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการเดินเรือ ท่าเรือของแม่น้ำเจ้าพระยา ระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่านนทบุรี-ท่าสาทร และบริเวณนี้ยังจุดรวมคมนาคมต่อรถสาธารณะการเดินทางที่สำคัญในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้หลายเส้นทาง เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของฝั่งธนบุรี ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้หลายกลุ่ม มีบริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที ทั้งรายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุป (ฟรี) ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง หรือตรวจแบบรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารที่เคาน์เตอร์ที่รอรับรายงานได้เลยอีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. เริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไป”

สำหรับ “Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บริเวณท่าวังหลัง (ใกล้ประตู 8 ของโรงพยาบาลศิริราช) นับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นทำเลที่ตั้งสำคัญของฝั่งธนบุรี เป็นเส้นทางคมนาคมการเดินเรือข้ามฟาก และเรือด่วนเจ้าพระยา โดยปัจจุบันมีระบบการเดินเรือด่วนที่เชื่อมระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่านนทบุรี-ท่าสาทร และเป็นจุดต่อรถสาธารณะการเดินทางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้หลายเส้นทาง ใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของตนเอง และสามารถเลือกบริการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที (มีบริการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปฟรี) หรือ 2) ผ่านเคาน์เตอร์ แบบรอรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารได้ภายใน 15 นาที ท่านสามารถยื่นตรวจข้อมูลเครดิต (เฉพาะรายการบุคคลธรรมดาของตนเองหรือมอบอำนาจ) หรือตรวจเครดิตสกอริ่ง (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางของตนเอง) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

สิทธิพิเศษสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจเครดิตบูโรฟรี ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ท่าวังหลัง เพียงแสดงหลักฐานของท่านต่อเจ้าหน้าที่เครดิตบูโร รับอีคูปองสำหรับใช้บริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)” เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ฟรี! ทางอีเมลได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะบุคคลธรรมดา ไม่รวมบริการตรวจเครดิตสกอริ่ง สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการด้วยตัวเอง และหลักฐานที่นำมาแสดงต้องเป็นของตนเองเท่านั้น) ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หรืออีเมล consumer@ncb.co.th

เครดิตบูโรตระหนักและให้ความสำคัญ เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดลำดับการเว้นระยะห่าง ระหว่างการให้บริการ การชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส และการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เป็นที่เรียบร้อยและผ่านการตรวจแบบเร่งด่วน (ATK) ก่อนมาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน และตระหนักถึงการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสการก่อหนี้ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนิวเจน เช่น การรู้จักออม การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินล้นตัวของตนเอง อันจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว สังคม และปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับมหภาค

รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น