คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจแบบสรุป..ฟรี : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 24 กันยายน 2564

ตรวจแบบสรุป..ฟรี

เครดิตบูโรได้พัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานเครดิตบูโรได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน

รายงานเครดิตบูโรแบบสรุป…ฟรี จะประกอบด้วยข้อมูลจำนวนบัญชีสินเชื่อที่จะแสดงจำนวนบัญชีทั้งหมด บัญชีที่เปิดอยู่ บัญชีที่ปิดแล้ว วงเงินสินเชื่อรวม และยอดหนี้คงเหลือรวม รวมทั้งจะมีประเภทบัญชีสินเชื่อ ได้แก่ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บ้าน เช่าซื้อ อื่น ๆ และยอดหนี้คงเหลือแต่ละประเภทบัญชีอีกด้วย
สำหรับบริการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุป มีดังนี้

1.ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ ขอตรวจเครดิตบูโรแบบสรุป ยื่นบัตรประชาชนของตนเองและรอรับได้เลย

2.โมบายแอพ “ทางรัฐ” บริการออนไลน์ภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ที่เข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้ว ใช้งานได้จริง ง่าย สะดวก ใคร ๆ ก็เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือทุกช่วงวัย เพียงดาวน์โหลดแอพ “ทางรัฐ” และเลือกเมนู “ตรวจเครดิตบูโรแบบสรุป”

3.ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ โดย สพร. เป็นการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชน เลือกเมนู “ตรวจเครดิตบูโรแบบสรุป” สามารถตรวจสอบตู้บริการได้ที่ www.dga.or.th

ทั้งนี้ รายงานเครดิตบูโรแบบสรุป เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อ และยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลใดได้

เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.