คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ อยู่ไหนก็ตรวจได้ ปลอดภัยไร้โควิด : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 23 เมษายน 2564

ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ อยู่ไหนก็ตรวจได้ ปลอดภัยไร้โควิด

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ เราควรห่างไกลในการพบปะหน้าตา แต่เราสามารถใกล้ชิดกันผ่านออนไลน์ได้ครับ

เครดิตบูโรให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจเครดิตบูโรได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ ทำให้ลูกค้ารู้สถานะหนี้ มีวินัยทางการเงิน สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบันอีกด้วย

ล่าสุด เครดิตบูโรร่วมกับธนาคารกรุงไทย ขยายช่องทางบริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ารับรายงานได้ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงนับจากทำรายการและชำระเงินสำเร็จ สะดวกรวดเร็วกว่าการเลือกรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ที่ต้องรอภายใน 7 วันทำการ 

เครดิตบูโรได้พัฒนาการให้บริการที่มีรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลและในสถานการณ์โควิด-19 ที่เน้นการรักษาระยะห่าง (Social Distsncing) ลดการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น การตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ที่จะได้รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของเจ้าของข้อมูลที่ปลอดภัยจากโควิด-19 และสะดวกอย่างยิ่ง

นอกเหนือจากบริการใหม่ล่าสุด ลูกค้าสามารถตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ในช่องทางอื่น ๆ ได้ ผมสรุปได้ดังนี้ครับ

แบบรับรายงานทางอีเมล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit report) ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ได้แก่

1.โมบายแอปธนาคารเกียรตินาคินภัทร “KKP e-Banking” รับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ทางอีเมล…ได้ทันที

2.โมบายแอปธนาคารกรุงไทย “Krungthai NEXT” รับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง (ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)

3.โมบายแอปธนาคารทีทีบี “ttb touch” รับรายงานทางอีเมลภายใน 3 วัน

 แบบรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ ได้แก่

1. โมบายแอปธนาคารทีทีบี กรุงไทย

2. ธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงศรี กรุงไทย (สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคาร)

 กรณีชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการครับ

 โปรดรักษาสุขภาพ ป้องกันดี มีวินัย ปลอดภัยทุกท่าน ครับ