คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรทั่วไทย สะดวก ง่าย ที่ไหนก็ตรวจได้ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565

ตรวจเครดิตบูโรทั่วไทย สะดวก ง่าย ที่ไหนก็ตรวจได้

บทความวันนี้ ผมขอมาอัปเดตช่องทางตรวจเครดิตบูโรทั่วไทย ที่สะดวก ง่าย  อยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจได้ที่นั่น เลือกแบบรับรายงานทางอีเมล หรือแบบรับรายงานทางไปรษณีย์ก็ได้  รองรับผู้ใช้บริการที่อยู่ต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองได้หลากหลายช่องทาง และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลและแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดยังคงสำคัญและยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด ผมรวบรวมช่องทางตรวจเครดิตบูโรมาให้ท่านทราบได้ตามนี้เลยครับ

1 ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน แบบรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล

แบบได้ทันที 
1) โมบายแอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคิน) ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
แบบภายใน 24 ชม. (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
2) โมบายแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย) ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
3) โมบายแอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน) ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
แบบภายใน 3 วันทำการ
4) โมบายแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี) ตรวจข้อมูลเครดิต

กรณีชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการครับ

2 ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน แบบรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

1) เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา กรุงไทย กรุงศรี ธอส. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ ธ.ก.ส.  (แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ และใช้บัตรประชาชนของตนเอง)

2) บัตร ATM ที่ตู้ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์  (มีบัตรธนาคารไหนใช้ตู้ธนาคารนั้น ทำรายการผ่านหน้าจอ เมนู ตรวจเครดิตบูโร)

3) โมบายแอปพลิเคชัน  กรุงไทย ออมสิน ทีทีบี   (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนธนาคารมือถือ)

4) ธนาคารออนไลน์กรุงไทย กรุงศรี  (มีบัญชีธนาคาร และทำรายการผ่านเว็บไซต์)

5) ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

3.บริการตรวจเครดิตบูโร…แบบสรุป (ฟรี)  เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อ และยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลใดได้ครับ

1) โมบายแอป “ทางรัฐ” บริการออนไลน์ภาครัฐ  

2) ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (ทั่วประเทศ)

3) ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ 

สำหรับประโยชน์ของการตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ คือ 1) ช่วยป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงินที่เกิดขึ้นกับตนเอง ว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่ 2) เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่  3) ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ 4) เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ 5) เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่  6) การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ 

กรณีที่ท่านตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง

เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น