คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรผ่าน”MyMo” : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน”MyMo”

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การมีวินัยและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขยังต้องร่วมมือกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและสังคม  ซึ่งปัจจุบันการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทาง “ออนไลน์” นับว่าเป็นอีกช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการเดินทาง ปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงอีกด้วย โดยที่ผ่านมา “เครดิตบูโร” ได้ดำเนินการพัฒนาการให้บริการตรวจเครดิตบูโรออนไลน์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด…เครดิตบูโรเปิดตัวบริการใหม่! ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น “MyMo” ธนาคารออมสิน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งได้สะดวกสบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้บริการด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1.เลือกเมนู “ขอตรวจเครดิตบูโร” 2.เลือกประเภทรายงาน “รายงานข้อมูลเครดิต” หรือ “รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง” และเลือกรูปแบบการรับข้อมูลได้ 2 แบบ คือ รับรายงานรูปแบบทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง หรือแบบรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ  3.อ่านรายละเอียดการขอข้อมูลเครดิตและกดยืนยัน 4.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ 5.ตรวจสอบค่าบริการและชำระค่าบริการ 6.ตรวจสอบรายละเอียดค่าบริการและการขอข้อมูลเครดิต กดยืนยัน 7.กรอกรหัสผ่านแอพ “MyMo” และกดถัดไป 8.หน้าจอแสดง อี-สลิปที่ได้ชำระค่าบริการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการขอรายงาน กดบันทึกภาพเก็บไว้

นอกจากนี้ การตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอพ มีอีกหลายช่องทาง ดังนี้ 1) ผ่านโมบายแอพ “เคเคพี โมบาย” ธนาคารเกียรตินาคินภัทร รับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งทางอีเมลได้ทันที 2) ผ่านโมบายแอพ “ทีทีบี ทัช” ทีเอ็มบีธนชาต รับรายงานข้อมูลเครดิต ทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ 3) ผ่านโมบายแอพ “กรุงไทย เน็กซ์” ธนาคารกรุงไทย รับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 4) ใช้บริการธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงศรี กรุงไทย ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีธนาคาร และเลือกทำรายการผ่านเว็บไซต์

เครดิตบูโร ได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น