คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรรับรายงานทันที : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 10 กันยายน 2564

ตรวจเครดิตบูโรรับรายงานทันที

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การมีวินัยของตนเองโดยการปฏิบัติตาม “การป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)” นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คือ การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง ด้วยการออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ทำความสะอาดสิ่งของ แยกของใช้ส่วนตัว เป็นต้น โดยเครดิตบูโรได้พัฒนาช่องทางการให้บริการตรวจเครดิตบูโรออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัล

          1.ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น อยู่ที่ไหนก็ตรวจได้…ทุกที่ทุกเวลา ส่งรายงานทางอีเมลได้ทันที ผ่านโมบายแอพ “กรุงไทยเน็กซ์” รับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง, โมบายแอพ “MyMo” รับรายงานทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง, โมบายแอพ “เคเคพี โมบาย” รับรายงานทางอีเมลทันที และโมบายแอพ “ทีทีบี ทัช” รับรายงานภายใน 3 วันทำการ

          2.ตรวจเครดิตบูโรเพื่อรับรายงานข้อมูลเครดิต (แบบสรุป) ฟรี ผ่านโมบายแอพ “ทางรัฐ”, ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ, ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ www.dga.or.th

          3.ตรวจเครดิตบูโรแบบจัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรี, ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ ธ.ก.ส., ผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์, ธนาคารมือถือกรุงไทย ออมสิน และทีทีบี, ธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงไทย กรุงศรี เลือกทำรายการผ่านเว็บไซต์, เคาน์เตอร์และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th เมนูตรวจเครดิตบูโร