คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอพ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565

ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป  สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา

แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น อันเกิดจากจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วนก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 มาได้ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีนั้น  อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดยังคงสำคัญและต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องนะครับ สำหรับช่องทางตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตรวจได้  ทำให้ไม่ต้องเดินทาง ช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด-19 รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลด้วยครับ  สามารถรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล สะดวก ง่าย รวดเร็ว   ผมขอรวบรวมมาให้ท่านทราบได้ตามนี้เลยครับ

  • แบบรับรายงานได้ทันที ผ่านแอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
  • แบบรับรายงานภายใน 24 ชั่วโมงผ่านแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย) และ แอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน) ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
  • แบบรับรายงานภายใน 3 วันทำการ ผ่านแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี) ตรวจข้อมูลเครดิต

อีกหนึ่งช่องทางตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เนต แบงก์กิ้ง สำหรับท่านที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรุงศรี  ทำรายการผ่านเว็บไซต์ได้เลย  และรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภานใน 7 วันทำการครับ

 กรณีชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการครับ

สำหรับประโยชน์ของการตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ คือ 1) ช่วยป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงินที่เกิดขึ้นกับตนเอง ว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่ 2) เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่  3) ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ 4) เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ 5) เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่  6) การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ 

กรณีที่ท่านตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการนั้น จะตรวจกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองครับ

เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น