คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : “คำว่า ‘ติดเครดิตบูโร’?” : นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

คำว่าติดเครดิตบูโร‘?”

ในยามที่หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มสูงแตะ 13 ล้านล้านบาท เศรษฐกิจชะลอตัวเพราะปัญหารุมเร้า ผู้คนต่างมีกำลังลด น้อยถอยลง ความสามารถในการชำระหนี้เริ่มไม่แน่นอน ร้ายที่สุดคือความสามารถ ในการหารายได้ก็ลดลง อาจเพราะปรับตัวไม่ทัน ปรับการค้าขายไม่ทัน เทคโนโลยีมากลืนกินสิ่งที่เคยได้ กลับมาเป็นว่าตอนนี้หาเงินได้ยาก และในเวลาคนต้องการเงินกู้ ก็จะเจอกับการปฏิเสธสินเชื่อสูง สินเชื่อบางประเภทมีอัตราการปฏิเสธถึง 40-50% หมายความว่ามี 100 ใบสมัคร จะผ่านอนุมัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพียง 40-50 ใบสมัครเท่านั้นเอง

เหตุผลที่คนขอกู้จะได้รับคำตอบในโลกความเป็นจริงคือ 1. คุณลูกค้าติดเครดิตบูโร คุณลูกค้าต้องเคลียร์ยอดที่ติดก่อนแล้วทางผมถึงจะพิจารณาได้ 2. พี่ติดเครดิตบูโรทางเราอนุมัติสินเชื่อตามที่พี่ขอมาไม่ได้ 3.ในรายงานเครดิตบูโรมีรายการที่พี่ติดเครดิตติดอยู่ 2 บัญชี เราเลยอนุมัติไม่ได้ และ4.อื่น ๆ แต่มีคำว่าติดเครดิตบูโรเป็นคำพูดหลักในการสื่อสาร

ลองมาทำความเข้าใจ ตามความจริง..ขอย้ำว่าความจริง ไม่ใช่ความรู้สึก คำว่า”ติดเครดิตบูโร” ข้างต้นน่าจะหมายถึงว่า มีการค้างชำระเกิดขึ้นแต่ไม่มีการชำระให้เสร็จ สิ้น ทำให้ยังค้างชำระอยู่เหมือนเดิม อาจเรียกว่า “ตอนนี้พี่ยังค้างหนี้อยู่” หรืออีกกรณี หนึ่ง มีการค้างชำระเกิดขึ้นในงวดใดงวดหนึ่ง แต่ต่อมาได้ไปชำระจนเสร็จสิ้น จะเรียกว่า “เคยค้างชำระ” ดังนั้น อย่าไปใช้คำว่าติดเครดิตบูโร!!

แต่คำตอบตรง ๆ ที่ชัดเจนคือ “ค้างชำระหนี้” คำ ๆ นี้เป็นคำที่เป็นความจริงที่เจ็บปวด คนพูดจะมีทั้งความกลัวความอาย แต่คือความจริง ถ้าเรายังไม่รับความจริง เราก็จะไม่คิดเต็มร้อยที่จะแก้ปัญหา

หลักการ คือ (1) มีหนี้ค้างชำระก็ต้องชำระก่อน เมื่อชำระหนี้นั้นแล้ว ยอดหนี้จะเป็นศูนย์ ประวัติที่ระบุว่าเดือนนั้นค้างชำระก็จะอยู่ในระบบ 3 ปี พอพ้นจาก 3 ปี ไปแล้วข้อมูลนั้นก็จะหายไป (2) แต่ถ้าตัวเราไม่ไปชำระหนี้ก้อนนั้น เดือนต่อ ๆ มาก็จะแสดงรายการว่า ค้างชำระอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเดือนในอดีตที่ระบุว่าค้างชำระจะพ้น 3 ปี แต่ข้อมูลว่าค้างชำระก็ยังมีการรายงานเข้ามาโดยตลอด (3) ภาษาชาวบ้านคือ แม้ข้อมูลค้างชำระเดือนใหม่ไหลเข้า ข้อมูลค้างชำระเดือนเก่าไหลออก แต่ข้อมูลเดือนปัจจุบันก็ยังคงแสดงอยู่

มองในมุมของคนที่จะให้กู้หากว่า (1) ลูกค้าเป็นคนที่ค้างชำระหนี้ที่อื่นอยู่และปัจจุบันยังไม่จ่าย คนให้กู้จะกล้าตัดสินใจเอาเงินฝากของคนฝากเงินไปให้คนที่กู้เงินแล้วยังคงค้างชำระมาจนถึงในปัจจุบันหรือไม่ (2) ลูกค้าเป็นคนเคยค้าง ย้ำว่า “เคยค้าง”คืออดีตไม่ว่านานมาแล้วหรือเพิ่งไม่นานมานี้จะมีการค้างชำระหนี้ แล้วต่อมามีการชำระหนี้จนไม่มีค้างแล้ว คนให้กู้จะตัดสินใจอย่างไร? และถ้าค้างเมื่อสองเดือนก่อน แต่เดือนที่ผ่านมาเอาเงินไปเคลียร์แล้ว เดือนปัจจุบันมาขอกู้ คิดว่าคนให้กู้จะสองจิตสอง ใจว่าจะให้ดีหรือไม่ ?

คำพูดที่พูดต่อ ๆ กันมา ความจริงเกี่ยวกับคำว่า “ติดเครดิตบูโร” คำอธิบาย ความหมายและความรู้สึก..มีตามรายละ เอียดข้างต้นแล้วครับ…