คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : “ครั้งแรกในไทย…ตรวจเครดิตสกอริ่งได้ทันที ผ่านแอปเกียรตินาคินภัทร (KKP e-Banking Application)” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 4 ธันวาคม 2563

ครั้งแรกในไทย…ตรวจเครดิตสกอริ่งได้ทันที ผ่านแอปเกียรตินาคินภัทร (KKP e-Banking Application)

บทความในวันนี้ ขอเสนอบริการใหม่…ล่าสุด คือ บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่าน แอปพลิเคชัน KKP e-Banking ครั้งแรกในไทย..ท่านสามารถตรวจเครดิตสกอริ่งผ่านแอปได้ในทันที โดยเป็นความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานในระบบสถาบันการเงินไทย คือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) และ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สำคัญของตัวลูกค้าในโลกดิจิทัลอย่างน้อย 3 เรื่องคือ (1) การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงินคือรู้จักตัวเราเองก่อนไปคุยกันในรายละเอียดกับคนให้กู้ รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้ในอดีตตนเองเป็นอย่างไร มีคะแนนเครดิตหรือเครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring) ระดับไหน เป็นคนมีความเสี่ยงที่จะชำระหนี้ไม่ได้ระดับไหน (2) รู้จักการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Know your customer หรือ KYC) ในโลกยุคดิจิทัล ผ่าน Mobile Application (3) รู้จักการสมัครหรือการขอสินเชื่อผ่านเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษตั้งแต่ยื่นขอ ได้รับอนุมัติ เงินเข้าบัญชีเพื่อการเบิกถอนไปใช้ตามวัตถุประสงค์

บริการนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแอปธนาคารเกียตรนาคินภัทร ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KKP e-Banking ก่อนใช้งาน ได้ที่ App Store (ระบบ IOS) หรือ Google Play (Android) ส่วนการใช้บริการตรวจข้อมูลเครดิตผ่านแอปแอปพลิเคชัน KKP e-Banking ได้ตามขั้นตอนนี้ครับ 1) ใส่รหัส MyPin 2) เลือกบริการตรวจเครดิตบูโร 3) เลือกตรวจเครดิตบูโรได้ 2 แบบ คือ รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง หรือ รายงานข้อมูลเครดิต 4) เลือกบัญชีตัดเงินจากแอปและกดยอมรับคำขอตรวจสอบ 5) กดยืนยันตัวตน KKP NDID Service 6) แสดงข้อมูลเครดิตสกอริ่งและรายงานเครดิตแบบสรุปผ่านหน้าจอแอปได้ทันที 7) จัดส่งรายงานรูปแบบ e-Credit Report ทางอีเมลได้ทันที ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/kkp-e-banking-application

คำเตือน กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการครับ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเครดิตบูโรดำเนินการพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ