คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : “เคยค้างชำระ” จะกู้บ้าน? : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 2 ตุลาคม 2563

“เคยค้างชำระ” จะกู้บ้าน?

คำถามที่มายังเครดิตบูโรเรียกว่า คนเคยมีประวัติการค้างชำระหรือ “คนเคยค้าง” ต่อมาปัจจุบันบัญชีเป็นปกติแล้ว และจะกู้บ้าน คืออยากทราบว่าประวัติการชำระล่าช้า จะมีผลให้ธนาคารไม่อนุมัติเงินกู้หรือไม่ และมีเงินเดือน 18,000 บาท จะกู้ได้เท่าไร

คำตอบดังนี้

1.คนเคยค้าง ต่อมาบัญชีปิดแล้วยอดหนี้เป็นศูนย์ ไม่มีอะไรที่เรียกว่าติดเครดิตบูโร ติดบัญชีดำ ติดแบล็กลิสต์

2.ทำถูกแล้วที่กลับไปชำระส่วนที่ค้างเพื่อให้บัญชีกลับมาเป็นปกติ แสดงถึงความพยายามว่า “เป็นหนี้ก็ใช้หนี้ ไม่หนีหายไปไหน”

3.เมื่อปิดบัญชีแล้ว สถาบันการเงินจะรายงานข้อมูลเครดิตยอดหนี้เป็นศูนย์ ทำให้แสดงสถานะปิดบัญชี ส่วนข้อมูลเครดิตบูโรเดือนเก่า ๆ เมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ถูกส่งเข้าก็จะถูกลบออกไปทีละเดือน

4.สถาบันการเงินที่ขอกู้บ้านจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ คือ ดูรายได้ปัจจุบันที่ 18,000 บาทต่อเดือน มีภาระค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ (ตามปกติไม่ควรเกิน 30%) มีการออมเก็บไว้หรือไม่ และมีภาระหนี้อื่น ๆ ก่อนที่กู้ครั้งนี้กี่มากน้อย (ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ควรเกิน 40% ของรายได้)

5.สถาบันการเงินจะพิจารณาประวัติการก่อหนี้ในอดีตว่าพฤติกรรมการใช้หนี้เป็นอย่างไร กรณีเคยค้างชำระ 1-2 เดือน ปัจจุบันปิดบัญชี สถาบันการเงินอาจนำมาเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา ดังนั้น จึงต้องมีการอธิบายเพิ่มว่าค้างชำระเพราะอะไร เช่นเกิดเมื่อ 2 ปีที่แล้วและอธิบายได้ ก็แทบไม่มีผลลบต่อการพิจารณา

6.ข้อแนะนำของเครดิตบูโรคือก่อนยื่นขอสินเชื่อ 6 เดือนหรือ 1 ปี แนะนำให้สร้างประวัติการออม โดยฝากเงินเดินบัญชีอย่างสม่าเสมอกับสถาบันการเงินที่ต้องการกู้ สำหรับวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยคำนวณจากรายได้ ภาระหนี้จำนวนปีในการผ่อนชำระ อายุของผู้กู้ และสอบถามกับสถาบันการเงินได้โดยตรงว่ากู้บ้านได้กี่เท่าของรายได้ปัจจุบัน.